V okviru programa Zdravje v vrtcu, ki je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), smo v šolskem letu 2021/22 nadgradili temo preteklih dveh let Počutim se dobro in jo nadaljevali v okviru rdeče niti »Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost«.

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zato je pomembno, da v vrtcu oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok. Pri otrocih razvijamo zdrave navade in zdrav način življenja. Zavedamo se, da vzgoja v zgodnjem obdobju in zgled odraslih, tako vzgojiteljic kot staršev, izjemno vplivata na razvoj otrokovega zdravega načina življenja.

Na naslednjih povezavah si oglejte POROČILA O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH V POSAMEZNIH ODDELKIH ŠOLSKEM LETU 2021/22:

Dostopnost