+386 2 608 09 01 pomočnica ravnatelja / +386 31 713 139 dežurna igralnica, +386 31 784 068 oddelek Kometi (v šoli) nina.brezner@osrace.net

Vrtec pri OŠ Rače se nahaja na prelepi pokrajini, sredi travnikov, polj in gozdov.

V letu 2020/2021 se s projektom gozdna pedagogika srečujemo prvič, kar nam predstavlja velik izziv v prihodnje. Že velikokrat smo izvajali zanimive dejavnosti na prostem, v gozdu, travniku, zato smo se na pobudo strokovnih delavcev odločili, da se tudi naš vrtec vključi v mrežo gozdnih vrtcev. Vključenih je vseh enajst oddelkov vrtca, saj radovednost in raziskovanje pri otrocih ne pozna meja. V našem vrtcu spodbujamo kreativnost, sodelovanje, inovativnost otrok, zato smo sklenili, da z našim delom, idejami in zamislimi popestrimo vsakdan. Dejavnosti bomo prilagodili glede na starost otrok, saj je za najmlajše gozd nekoliko predaleč. Za starejše otroke bo gozd predstavljal njihovo igralnico, kjer ga bodo spoznavali v vseh letnih časih, raziskovali skrite kotičke, ga ponotranjili in prenesli svoja doživetja tudi v vrtec. Z našim skupnim načrtom v skupini bomo poskušali gozd obiskovati vsaj enkrat na teden. Povezovali se bomo tako z zunanjimi sodelavci kot tudi s starši (lovci, gobarji, gozdarji, kmetje,…), ki nam bodo prikazali naravo še bolj podrobno in raznoliko. V naravo bomo prenesli vsa področja iz Kurikuluma za vrtce, ki bodo otroke bogatile za pridobivanje še več pestrih in zanimivih izkušenj. Z obiskom gozda se otroci napolnijo z novo energijo, sproščenostjo in s svojim zadovoljstvom pokažejo kako pomembna je za nas narava.