Obveščamo vas, da se na območju Enote vrtca pri OŠ Rače izvaja videonadzor.

Videonadzor izvaja zavod OŠ Rače, ki ga zastopa Rolando Lašič. Zavod je tudi upravljavec osebnih podatkov.

Videonadzor se izvaja z namenom zavarovanja ljudi in premoženja na območju Enote vrtca pri OŠ Rače.

Informacije o izvajanju videonadzora lahko pridobite na telefon številka 02/609 71 10 ali po elektronski pošti tajnistvo@osrace.si.

Posnetki videonadzornega sistema se shranjujejo 6 mesecev.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Katja Tretjak, univ. dipl. prav., pravna svetovalka, dosegljiv na tel. št. 059 340 912 oz. e-pošti katja@czpp.si. Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so objavljeni tudi na spletni strani zavoda pod razdelkom upravljanje/GDPR.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (člen 6(1) točka (f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Obrazložitev zakonitih interesov: Upravljavcu osebnih podatkov je v interesu, da se otroci, učenci, zaposleni in obiskovalci zavoda počutijo varne, saj je videonadzor uveden zaradi varovanja ljudi in premoženja. Z uvedbo videonadzora se preprečuje vandalizem, kraje, z namenom varovanja ljudi in premoženja pa se nadzoruje tudi vstop in izstop oseb pri glavnem vhodu v vrtec.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: z osebnimi podatki, ki se obdelujejo na podlagi videonadzora se srečuje ravnatelj in/ali od njega pooblaščena oseba, izvajalec videonadornega sistema, po potrebi organi pregona in druge institucije, ki za dostop do osebnih podatkov izkažejo ustrezno pravno podlago.

informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: zavod osebne podatke obdeluje izključno za potrebe izvajanja videonadzora, z namenom varovanja ljudi in premoženja.

Videonadzor omogoča tudi spremljanje slike v živo, pri čemer možnost zvočne intervencije ni mogoča.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: posameznik lahko uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov preko elektronskega naslova: tajnistvo@osrace.si

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev/izjavo lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, in sicer na elektronski naslov: tajnistvo@osrace.si. V konkretnem primeru je pravna podlaga za izvajanje videonadzora člen 6(1) točka (f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ne privolitev.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Dostopnost