Občinski svet Občine Rače – Fram je na 2. redni seji, dne 26. januarja 2023, sprejel SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine Rače – Fram.

  1. člen

S to spremembo se spreminja Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine Rače – Fram (MUV, št.: 7/2022).

  1. člen

Spremeni se 1. člen, ki po spremembi glasi:

V javnih vrtcih na območju občine Rače – Fram (velja za enoti vrtcev pri OŠ Rače in pri OŠ Fram) se za posamezne dnevne programe vrtcev določijo naslednje cene:

– prvo starostno obdobje: 602,00 EUR,

– kombinirani oddelki: 470,00EUR,

– drugo starostno obdobje: 455,00 EUR.

Krajše (poldnevne) oblike predšolske vzgoje in varstva niso organizirane kot samostojni oddelki.

  1. člen

Spremeni se 3. člen, ki po spremembi glasi:

Staršem s stalnim prebivališčem v občini Rače – Fram se za njihove otroke, vključene v oddelke I. starostnega obdobja v enotah javnih vrtcev v Račah in Framu plačilo, določeno v skladu s 2. členom teh Sprememb in dopolnitev Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine Rače – Fram, dodatno zniža za 10 %.

Do tega dodatnega znižanja plačila vrtca iz občinskega proračuna starši otrok, ki se jim del cene programa vrtca (so)financira iz državnega proračuna, niso upravičeni.

  1. člen

Spremeni se 1. odstavek 4. člen, ki po spremembi glasi:

V cenah programov javnih vrtcev so za posamezne obroke hrane upoštevani naslednji stroški živil:

  • zajtrk 0,64€
  • kosilo 1,38€
  • malica 0,50

Skupaj 2,52€.

5. člen

Te Spremembe in dopolnitve se objavijo v MUV in začnejo veljati naslednji dan od objave, uporabljajo pa se od 1. 3. 2023 dalje.

sklep_dolocitev_cen_programov_marec_2023_race_fram

Dostopnost