V Medobčinskem uradnem vestniku (MUV) št. 2/2024, dne 09.2.2024, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in postopku vpisa, vključitve ter sprejema otrok v javna vrtca na območju občine Rače – Fram.

Prav tako se je na podlagi tega tudi spremenila vloga.

Pravilnik in vlogo si oglejte na naslednjih povezavah:

Dostopnost