Spoštovani!

V času javnega vpis v vrtec za šolsko leto 2022/2023, ki je potekal od 1. do 10. marca 2022, je v Enoto vrtca pri OŠ Rače prispelo več vlog za vpis kot je predvideno število prostih mest od 1. 9. 2022 dalje.

Tako je o sprejemu otrok v vrtec odločala komisija za sprejem novincev. Komisija je ovrednotila vloge in oblikovala prednostni vrstni red. Vrtec je iz prednostnega vrstnega reda oblikoval seznam sprejetih otrok in čakalni seznam.

Obvestila z vsemi podatki za vašega otroka lahko pričakujete v naslednjih dneh.

Vse sezname, objavljene s šiframi otrok, si lahko ogledate na naslednjih povezavah.