+386 2 608 09 01 pomočnica ravnatelja / +386 31 713 139 dežurna igralnica, +386 31 784 068 oddelek Kometi (v šoli) nina.brezner@osrace.net

Spoštovani starši!

Na šoli smo pripravili Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela na Osnovni šoli Rače v primeru virusa sars-cov-2 in bolezni covid-19 (koronavirus).

Starši imate ključno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni in okužb v vrtcih in šolah. Pomembno lahko prispevate k  zmanjšanju tveganja za širjenje okužb, če dosledno upoštevate priporočila tudi glede ponovne vključitve otroka po preboleli bolezni oziroma okužbi. S tem omogočite, da se otroci dobro pozdravijo preden se ponovno vključijo v skupino in da bolezni ne širijo na  sovrstnike.

Starši naj vrtcu oziroma šoli pred ponovno vključitvijo otroka po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi predložijo izjavo, da je otrok zdrav oziroma ne prenaša okužbe oziroma nalezljive bolezni. To lahko storite na posebnem obrazcu (PrilogaA v dokumentu smernic), na katerem s podpisom potrdijo resničnost izjave.

https://www.nijz.si/sl/vkljucitev-otroka-v-vrtec-solo-po-preboleli-nalezljivi-bolezni-ali-okuzbi-smernice

Več informacij najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje http://www.nijz.si

Tam najdete tudi ključne informacije o novem virusu SARS-CoV-2 in boleznijo COVID-19.

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi.
    Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI (NIJZ)
Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Rolando Lašič, ravnatelj