Enota vrtca pri OŠ Rače vabi na vpis novincev za šolsko leto 2023/2024, ki bo potekal od srede, 1. 3. 2023 do petka, 10. 3. 2023.

 

Vlogo za vpis z vsemi prilogami oddate z navadno poštno pošiljko.

Vlogi za vpis priložite:

  • kopijo osebnega dokumenta staršev in osebni dokument otroka. V kolikor imate v Občini Rače-Fram stalno oz. začasno prebivališče več kot eno leto in to iz osebnega dokumenta ni razvidno, priložite tudi fotokopijo potrdila o stalnem/začasnem prebivališču;
  • potrdilo delodajalca obeh staršev;
  • za otroke, mlajše od treh let priložite tudi odločbo CSD, o koriščenju starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.