+386 2 608 09 01 pomočnica ravnatelja / +386 31 713 139 dežurna igralnica, +386 31 784 068 oddelek Kometi (v šoli) nina.brezner@osrace.net

V četrtek, 28. 3. 2019, se je sestala komisija za sprejem novincev.

Komisija je obravnavala 77 vlog za vpis otroka v vrtec. Vloge so bile obravnavane in točkovane na podlagi pridobljeni podatkov in v skladu z določenimi kriteriji. Komisija je v nadaljevanju določila prednostni vrstni red. Razvrstila je vse vpisane otroke po doseženem številu točk – od najvišjega do najnižjega števila (v primeru, kjer so otroci dosegli enako število točk, je komisija, v skladu s predpisi, uvrstila starejšega otroka pred mlajšega otroka).

V skladu s predpisi se v vrtec vključujejo otroci s prednostnega vrstnega reda, in sicer glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.